ویژگی افرادی که هرگز در بازار مالی موفق نخواهند شد!!!!!!

ویژگی افرادی که هرگز در بازار مالی موفق نخواهند شد!!!!!!

  ۱۸ ویژگی افرادی که هرگز در بازار مالی موفق نخواهند شد !!!!!! ۱- اول معامله میکنند بعد با تحلیل به دنبال توجیه آن هستند مطالب ویژه سایت و بروزترین…

بیشتر بخوانید »