ترید در فارکس فعالیتی اعتیاد آمیز است !!

ترید در فارکس فعالیتی اعتیاد آمیز است !!

چیزی که در ترید من را عاشق خود کرده, تمرین ذھن و تمایلات است. این شامل تحلیل ھای مداوم و راھیابی مشکلھای ھمیشگی نیزمیشود. آموزش معاملات اختیار (آپشن) در بازار…

بیشتر بخوانید »

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضي

کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج