لیکوییدیتی (شناوری) چیست و چرا باید بدان توجه کرد؟

لیکوییدیتی (شناوری) چیست و چرا باید بدان توجه کرد؟

  لیکوییدیتی (شناوری) چیست و چرا باید بدان توجه کرد؟: لیکوئیدیتی یا میزان شناوری به معنای آن میزان ارز، دارایی یا اواراق بهاداری است آموزش معاملات اختیار (آپشن) در بازار…

بیشتر بخوانید »

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضي

کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج