دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی یک پژوهش مشهور از برد باربر میگوید که به صورت کلی معامله گران فعال در بازار ضرر میکنند . شواهد گویای این هستند…

بیشتر بخوانید »

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضي

کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج