کورس معامله در بازار کم نوسان (سویینگ) از Jason Bond

کورس معامله در بازار کم نوسان (سویینگ) از Bond

  کورس معامله در بازار کم نوسان (سویینگ) از Jason Bond : جیسون باند یک میلیونر خود ساخته است . او شغل خود که یک مربی ورزش مدرسه بود را…

بیشتر بخوانید »

سیستم معاملاتی در بازارهای کم نوسان

در بازارهای مالی روزهایی وجود دارند که جابجایی اندک قیمت در بازار به اصطلاح حوصله معامله گر را سر میبرد در کتاب  Daily Swing System E-book سیسم معاملاتی در روزهای کم نوسان قیمت به شما معرفی…

بیشتر بخوانید »

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضي

کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج