آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت دوم

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه قسمت دوم : دلیل وجود برنامه مدیریت ریسک و سرمایه   اگر به برنامه خود ایمان ندارید و یا اصلا برنامه ای ندارید ، با…

بیشتر بخوانید »

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – مقدمات

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه قسمت اول : مقدمات   برای ورود به هر بازار و هر حرفه ای نیاز است به اصول و پایه های آن کار اشراف پیدا…

بیشتر بخوانید »