به دنبال دلایل بازار نباشید!

به دنبال دلایل بازار نباشید!

  به دنبال دلایل بازار نباشید!: به دنبال دلایل برای همه ی اتفاقات بازار نباشید. ذهن انسان به صورت ناخود آگاه و غریزی به دنبال دلیل هر اتفاق ناپسندی میگردد…

بیشتر بخوانید »