افسانه ضرر 99% معامله گران در فارکس

افسانه ضرر ۹۹% معامله گران در فارکس

افسانه ضرر ۹۹% معامله گران در فارکس : در این مطلب پرداختیم به باوری که خیلی ها بر اون معتقدند و اظهار دارند که ۹۶ درصد تا ۹۹ درصد معامله…

بیشتر بخوانید »

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضي

کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

مجموعه آموزشهای سم سیدن

cfa level 1