دوره Professional Trading With Institutional Supply & Demand

دوره Professional Trading With Institutional Supply & Demand

دوره Professional Trading With Institutional Supply & Demand : در این دوره آقای Simon Kloot به بررسی نواحی عرضه و تقاضای بانکها و موسسات در بازار پرداخته است . آموزش…

بیشتر بخوانید »

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضي

کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج