دانلود اندیکاتور Reversing Extreme

یک سیستم معاملاتی عمل قیمت خالص بر پایه اصل است: هنگامی که قیمت با یک مقاومت یا پشتیبانی از دوبرابر، دو بار قبل از ادامه روند یا معکوس، پشت سر…

بیشتر بخوانید »

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضي

کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج