امید بازارهای اروپایی به دستیابی به توافق در بحران یونان

امید بازارهای اروپایی به دستیابی به توافق در بحران یونان: افزایش احتمال دستیابی به یک توافق بین یونان و بستانکاران این کشور پس از انعطاف دولت نسبت به پیشنهادهای بستانکاران…

بیشتر بخوانید »

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضي

کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج