تدام رونق اقتصادی در سال ۲۰۱۷ برای انگلیس

شش ماه پس از همه پرسی برکسیت، شاخص های اقتصادی همچنان از رونق اقتصاد بریتانیا خبر می دهند. بنا بر گزارش کنفدراسیون صنایع بریتانیا، شاخص انتظارات سفارشات صنعتی در این…

بیشتر بخوانید »