• بازدید : 655
  • بدون نظر

یادداشت کوتاه پل میسون دربارۀ عصر پساشغل

🗯گاردین — هنگامی که محققان، فِرِی و آزبورن، در سال ۲۰۱۳ پیش‌بینی کردند که، تا سال ۲۰۵۰، ۴۷۷درصد مشاغل آمریکایی مستعد ماشینی‌شدن هستند، موجی از نگرانی‌های ویران‌شهری۱ را به راه انداختند. اما کلمۀ کلیدی در گزارش آن‌ها همان «مستعد» ماشینی‌شدن بود.

🗯انقلاب ماشینی‌شدن امری امکان‌پذیر است، اما….