یادداشت کوتاه پل میسون دربارۀ عصر پساشغل

یادداشت کوتاه پل میسون دربارۀ عصر پساشغل 🗯گاردین — هنگامی که محققان، فِرِی و آزبورن، در سال ۲۰۱۳ پیش‌بینی کردند که، تا سال ۲۰۵۰، ۴۷۷درصد مشاغل آمریکایی مستعد ماشینی‌شدن هستند،…

بیشتر بخوانید »