سفارش آگهی

سفارش آگهی:

مشاهده آمارسایت در الکسا

https://www.alexa.com/siteinfo/eco-lib.com

 

 

تعرفه تبلیغ در سمت چپ پایین در همه سایت ماهیانه ۱۱۰/۰۰۰ تومان (۳۱۲*۱۴۰)

تعرفه تبلیغ در ستون کناری سایت ماهیانه ۷۰/۰۰۰ تومان (۳۱۲*۱۴۰)

 


تعرفه تبلیغ در ستون کناری سایت ماهیانه ۶۰/۰۰۰ تومان (۱۲۰*۲۴۰)

 

 


 

تعرفه تبلیغ در همه پست های سایت ماهیانه ۵۰/۰۰۰ تومان(۴۶۸*۶۰)

 

شماره حساب : ۳۷۷۹۸۷۱۸۸۴  شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۰۴۴۰۵۲۳   بانک ملت  به نام : محسن توکلی

بانک ملت

شماره حساب

شماره کارت

۳۷۷۹۸۷۱۸۸۴ 

۶۱۰۴۳۳۷۸۳۰۴۴۰۵۲۳

حساب به نام محسن توکلی می باشد

 

۰۹۳۸۸۰۰۱۷۷۳

 

ads