آموزش تحلیل تکنیکال از آکادمی The Secret Mindset

آموزش تحلیل تکنیکال از آکادمی The Secret Mindset
Spread the love

آموزش تحلیل تکنیکال از آکادمی The Secret Mindset

مجموعه آموزشهای سم سیدن

کورس روانشناسی معاملات از مارک داگلاس

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضی

آموزش تحلیل تکنیکال از آکادمی The Secret Mindset: شامل ویدیوهای ۸ تا ۱۱ دقیقه ای که اکثرا به

آموزش تحلیل تکنیکال  و استراتژی های معاملاتی پرداخته است .

 

این ویدیوها به زبان انگلیسی میباشد ولی نیازی به دانستن پیشرفته زبان نمیباشد

برای سهولت درک ویدیوها زیر نویس محاوره ای آن نیز اضافه شده است

ترجمه و زیرنویس

به آرشیو این ویدوها هر هفته  1 قسمت یا ۲ قسمت جدید اضافه خواهد شد.

آموزش تحلیل تکنیکال از آکادمی The Secret Mindset

آخرین آبدیت مطلب تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

 

 

 

 

 

ردیف عنوان مطلب توضیحاتلینک دانلودحجم 
۱Day Trading Strategy For Pivot Points Traders
(ETFS & Stock Trading Tactics)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
زیرنویس(fa)
۱۴٫۵  mg
۲My Best Trend Following Strategy
(Forex & Stock Trading System)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
زیرنویس(fa)
۵۶ mg
۳۶ Forex Trading Lessons I’ve
Learned After 10 Years Of Failure
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
زیرنویس(fa)
۱۴  mg
۴Best Support And Resistance Levels
To Swing Trade Stocks And Currencies
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
زیرنویس(fa)
۳۷  mg
۵Bollinger Bands Forex Trading Strategy
Forex Day Trading
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
زیرنویس(fa)
۲۰ mg
۶How To Use StochRSI In Forex & Stock Trading
Stochastic RSI Trading Strategy
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۷  mg
۷How To Use Awesome Oscillator For Day Trading
(Forex & Stock Trading Strategies)
Pdf دانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۲ mg
۸Day Trading Price Action |
How To Read Momentum On Forex & Stock Market
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۷  mg
۹Forex Trading Breakout Strategy
(So Simple Yet So Powerful)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۷  mg
۱۰Position Trading Strategies |
Long-Term Forex and CFD Stock Trading
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۳۰ mg
۱۱Trading Mistakes To Avoid On Forex & Stock Market
(That Are Stopping You To Make Money)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۵۰  mg
۱۲ADX DMI Day Trading Strategy |
How To Use The ADX Indicator
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۴۷  mg
۱۳Best Commodity Channel Index CCI
Trading Strategy | Forex CFD Trading
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۳۴  mg
۱۴Ichimoku Day Trading Strategy |
Cloud Trading Explained (For Beginners)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۸  mg
۱۵Forex Trading Indicators To Spot Trends
| How To Identify & Follow The Trend
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۶  mg
۱۶Best Scalping Indicators for
Forex and CFD Stock Trading
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۶  mg
۱۷Best Scalping Trading Strategy |
How To Scalp Forex & Stock Market Effortlessly
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۷  mg
۱۸BEST MOVING AVERAGES: This Is What Professionals
Use (For Forex & Stock Trading)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۶  mg
۱۹Forex Trading Strategy For Beginners
(Day Trading CFDs and ETFs With Ease)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۰  mg
۲۰How To Trade Regular & Hidden Divergences
| Divergence Trading Explained
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۲  mg
۲۱Trading Pivot Points With A Twist
Central Pivot Range Strategy For Forex & Stock Market
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۰  mg
۲۲This Volume Price Action Trading Strategy Will
Halve Your Losses | Swing Trade ETFS & Stocks
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۱  mg
۲۳Game-Changing Trading Strategy | How To Day
Trade Stocks, ETFs & CFDs With Pivot Points
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۹  mg
۲۴Elite Renko Trading Strategy
(How To Trade Renko Charts Successfully)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۰  mg
۲۵How To Trade Before Work & School l
Part Time Forex & CFD Stock Trading
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۸  mg
۲۶RSI Day Trading | Best Strategies To
Trade With RSI Indicator
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۱  mg
۲۷Most Effective Stock Trading Pattern
| Easy Way To Swing Trade Stocks and ETFs
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۰  mg
۲۸Secret Swing Trading Indicator To
Avoid Ranges (Choppiness Index Strategies)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۵  mg
۲۹How To Use A Moving Average Crossover
To Buy Stocks | Swing Trading Strategy
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۷  mg
۳۰Explosive Ichimoku Renko Trading Strategy
(How To Swing Trade Stocks Like A Samurai)
Pdf 1
Pdf 2
دانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۲ mg
۳۱How To Read Price Action With Heikin-Ashi
(Stock Trading With Heikin Ashi Candles)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۳  mg
۳۲Trading With Parabolic SAR Like a PRO
(Forex Trading Strategy With PSAR & Ichimoku Cloud)
Pdf 1
Pdf 2
دانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۶  mg
۳۳Trading With The Moving Average No One Talks About
| Volume Weighted Moving Average(VWMA) Strategy
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۳  mg
۳۴۶ Ways Your Mind Is Tricking You Into Being a
Losing Trader | Psychological Trading Mistakes
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۲  mg
۳۵Trading With EXIT Indicators To Lock More Profits
(Chandelier Exit & Donchian Channel Strategies)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۵  mg
۳۶Trading Trendlines & Channels In Forex
& Stock Market (Price Action Strategies)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۷  mg
۳۷Best Volume Indicators You Can’t Afford To Miss
(Volume-Based Trading For Forex & Stock Market)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۵  mg
۳۸NEW Trend Indicator That May Surprise You
(Forex & Stock Strategies With Vortex Indicator)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۰  mg
۳۹This Indicator Will Make You Trade Better
(Trading Strategies With Momentum Indicator)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۹ mg
۴۰Trading Price Action Using PIN BARS
(Best Forex Candlestick Reversal Pattern)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۴  mg
۴۱How To Create A Winning Trading System
(Steps To Becoming A Successful Trader)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۸  mg
۴۲Cracking The MACD Code (The Secret Of
Successful MACD Trading – Strategies Included)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۴  mg
۴۳Trading With Stochastic Indicator Made Easy
(Best Strategies Using Stochastic Oscillator)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۲  mg
۴۴Trading With VWAP Indicator Made Easy
(Best Ways To Trade Stocks & Forex With VWAP)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۱  mg
۴۵Trading For A Living: The Myths &
Truths About Forex Day Trading
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۰  mg
۴۶Bollinger Bands Strategies THAT ACTUALLY WORK
| Trading Systems With BB Indicator
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۳  mg
۴۷The Ultimate Guide To HULL Moving Average
(From Novice To Pro)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۰  mg
۴۸An Incredibly Easy Strategy to Trade Price Action
Using ENGULFING Candlestick Pattern
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۷ mg
۴۹Trading With Fibonacci Pivot Points Made Easy
(Forex & Stock Market Strategy)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۱ mg
۵۰An Incredibly Easy 1-Minute Forex
Scalping Strategy (The 3-EMA System)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۰  mg
۵۱Super Easy London Breakout Strategy
(Scalping Forex Market With A Simple System)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۸ mg
۵۲Secret System: This is How Professional Traders
Take Advantage of Psychological Numbers
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۵۰  mg
۵۳۴ Price Action Pullback TRICKS You Need To
Master (How To Trade Corrections Like a Pro)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۹  mg
۵۴Trading Price Action Using Line Charts
(Old School Stock Trading Strategies)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۹ mg
۵۵Trading Against Trend On Forex & Stock Market
(Trend Trading vs Counter Trend)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۸  mg
۵۶Trading With Ascending Triangles To Find Explosive
Breakouts (Forex & Stock Trading Strategy)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۰  mg
۵۷Trading Price Action Using DOJI Candlestick
Pattern (Doji Trading Strategy)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۹  mg
۵۸How to Combine Trading Indicators
(This Separates Professional Traders from Amateurs)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۵  mg
۵۹NEW MACD Alternative: How to Trade With TRIX
(Triple Exponential Average Indicator)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۲  mg
۶۰Trading With The Price Action Tool Ignored By 99%
Of Traders (Andrews Pitchfork Strategy)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۱  mg
۶۱How To Trade Multiple Time Frames Like Professional
Traders (The Triple Screen System)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۱  mg
۶۲Trading HIDDEN Support and Resistance Levels
(Fibonacci Extensions Strategy For Forex & Stocks)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۹  mg
۶۳Best Moving Average You’ve Probably Never Heard
Of (McGinley Dynamic Trading Strategy)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۲  mg
۶۴Trading RSI Trend Lines Made EASY
(Stocks & Forex Trading Strategy)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۱  mg
۶۵Trading MACD Divergences Like Professional
Traders (Forex & Stocks Strategy)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۲  mg
۶۶۸ Scalping Trading Tips To Become An
Expert Short-Term Trader
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۳۶  mg
۶۷Best Trading Pattern During Market Corrections
(Cup and Handle Price Action Strategy)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۸  mg
۶۸How To Combine Bollinger Bands & Volume
To Find The Best Signals (BB Squeeze Strategy)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۱  mg
۶۹Most Effective Heikin-Ashi Strategies For
Scalping & Day Trading (Ultimate Heiken Ashi Guide)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۸  mg
۷۰The Scalping Chart Ignored By 99% Of
Traders (Range Bar Charts Explained)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۸  mg
۷۱The Ultimate Trading Guide to Hidden Divergences
(From Novice to Pro)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۲ mg
۷۲RSI vs MFI Trading Strategies
(How to Trade with Money Flow Index)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۱۷ mg
۷۳Best Indicator To Trade Market Cycles
(Schaff Trend Cycle Forex Trading Strategy)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۱ mg
۷۴How to Trade Multiple Moving Averages
(GMMA Forex & Stock Trading Strategy)
Pdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
۲۷ mg
۷۵بزودیPdfدانلود ویدیو
زیرنویس(EN)
 
پیشنهاد میکنیم :  دانلود کورس آموزشی پرایس اکشن از کریس کاپرس

آموزش تحلیل تکنیکال از آکادمی The Secret Mindset

 


 

توجه :تشکر ویژه از آقای حسین بابت زیرنویس فارسی  5 ویدیوی اول

 این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: admin

4 دیدگاه

 1. سلام و عرض ادب
  بنده با اجازه مدیریت محترم و با سخاوت سایت eco-lib.com چند تایی از مجموعه رو زیرنویس فارسی کردم
  دوستان اگه از ترجمه راضی بودند اعلام کنند تا بقیه رو هم فارسی کنم و تقدیمتون کنم
  تقدیم به همه علاقمندان

  1. سلام
   واقعا از زحمات شما بسیار سپاس گزارم ممنون میشم قسمت های دیگر رو هم زیرنویس کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضي

کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج