241 بازدید

اعتیاد به پاداش تصادفی در معامله گری

اعتیاد به پاداش تصادفی در معامله گری

اعتیاد به پاداش تصادفی در معامله گریتوجه:بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این .بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند
 

آزمايشات متعددي در مورد اعتیاد به پاداش تصادفي در میان میمونھا انجام گرفته است .

براي مثال اگر شما كاري را به يك میمون ياد داده وبه طور مداوم ھر زمان كه او آن كار را انجام داد به وي پاداش بدھید

میمون میاموزد تا نتیحه خاصي (پاداش) را به تلاش خود ارتباط دھد .

اگرشما دادن پاداش را متوقف نمايید بعد از مدت كوتاھي میمون ديگر كار مورد نظر را انجام نمیدھد .

او انرژي خود را بیھوده براي كاري كه میداند پاداشي براي آن وجود ندارد ھدر نمیدھد .

اگربجاي اينكه بطور مداوم او را تشويق كنید با يك برنامه كاملا تصادفي شروع نمايید

(غیرمنظم پاداش دھید ) پاسخ میمون به قطع پاداش خیلي متفاوت میشود .

اگر شما پاداش دادن را قطع كنید راھي براي میمون وجود ندارد تابفھمد كه ديگر ھرگز پاداش نمیگیرد .

چون ھر زمان كه در گذشته پاداش گرفته شگفت زده (سورپريز ) شده بود در نتیجه از ديد میموندلیلي براي ترك عمل مذكور وجود ندارد.

میمونھا به انجام آنكار بدون گرفتن پاداش ادامه میدھند .بعضي از آنھا ھمیشه آنكار را انجاممیدھند.

 

اعتیاد به پاداش تصادفی در معامله گری

من دلیل اينكه ما نیز آماده اعتیاد به پاداش تصادفي ھستیم را نمیدانم اما اگر بخواھم حدس بزنم

میگويم كه احتمالا ارتباطي با تركیبات شیمیايي كه شادي آور بوده ودر مغز ما در زمان دريافت يك پاداش غیر قابل انتظار آزاد مي گردد، دارد.

اگر يك پاداش تصادفي باشد، ما ھرگزبطورقطع نمیفھمیم كه كي دوباره آن را دريافت میكنیم

پس صرف انرژي و منايع به امید تجربه آن حس بي نظیر براي ما كار آساني میشود .

پیشنهاد میکنیم :  ویدیو آموزشی افزایش بهره وری در معامله گری از دکتر رضا اناری

 

پیشنهاد میکنم این مطلب را هم مطالعه نمایید:

ترید در فارکس فعالیتی اعتیاد آمیز است !!

 

 

در حقیقت براي خیلي از مردم اين امر بسیار اعتیاد آور است .

از طرف ديگر ھنگامیكه ما انتظار يك نتیجه خاص را داريم و اتفاق نمیافتد ما بسیار ناامید میشويم .

اگر ما دوباره آنكار را انجام دھیم وآن نتیجه ناامید كننده را دوباره بگیريم باور نكردني است

كه ما كاري را انجام میدھیم كه میدانیم باعث ناراحتي ما میشود(بدلیل اعتیاد).

مشكل با ھر اعتیادي اين است كه ما ر ا در حالت “بدون انتخاب بودن” قرار میدھد.

به ھمان اندازه ايكه اعتیاد بر ذھن ما غلبه كند به ھمان اندازه تمركز و تلاش ما براي ارضاي موضوع اعتیاد درگیر میشود .

تمامي امكانات ديگري كه در ھر لحظه براي اغناي نیازھاي ديگر ما (از قلبی  نیاز اطمینان به خود و اينكه مقدا ر زيادي از حساب خود را در معرض ريسك قرارندھیم ) وجود دارد در نظر گرفته نمیشود.

ما در برابر ھر راھي بجز ارضاي اعتیاد خود احساس ضعف میكنیم .

اعتیاد به پاداش تصادفي مشخصا براي معامله گران (تريدر ھا) مشكل ساز است

چون يكي ديگراز موانعي كه بر سر راه ايجاد ساختار فكري اي كه باعث تداوم در سودكردن است میشود.

 

 

* منظور بودن در حالت ذھني قاطع و ثابتي است كه در آن تريدر فقط به موفقیت و لحظه حال فكر میكند ;

میداند كه نتیجه تريد با عدم
قطعیت مواجه است اما از ابزارھاي مورد اعتمادش در جھت سود استفاده میكند.

 

 

ترجمه قسمتی از کتاب تحلیلی ذهنی مارک داگلاس بود

پیشنهاد میکنیم :  چگونه به یک معامله گر حرفه ای طلا در فارکس تبدیل شویم

کتاب صوتی تحلیل تکنیکال بنیادی یا ذهنی مارک داگلاس

مطالب ویژه سایت و بروزترین دوره های آموزشی را در ایمیل خود داشته باشید

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: admin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ads