1,983 بازدید

forex profit with macd full course forexmentor

forex profit with macd full course forexmentor


جدیدترین کورسهای آموزشی فارکس و بورس جهت دانلود کلیک کنید

کورس forex profit with macd full course forexmentor

From : forexmentor.com/macd
            Frank Paul


You will learn :

 • How to identify MACD crossovers as reversal setup signals
 • How to distinguish between valid and ‘fakeout’ signals
 • How to use MACD crossovers to identify counter-trend setups and trade their resolution
 • How to use divergence signals on both MACD and its histogram to spot potential reversal setups
 • How to determine when and why divergence signals sometimes do not produce valid reversals
 • How to use the MACD Trend Cycle concept to monitor your open positions
 • How to work with MACD neutralization signals to confirmtrend continuation setups
 • How to use MACD crossovers to confirm chart reversal patterns
 • How to use MACD as a core component of Multiple Timeframe analysis

Profits with MACD Course Content :

Module I

 • Introduction
 • Why MACD?
 • Course format
 • Content overview
 • Key trading principles
 • Footnote – nomenclature

Module II

 • What is a MACD crossover? (Example 1 – bullish)
 • What is a MACD crossover? (Example 2 – bearish)
 • Three types of MACD crossover
 • ‘Weak’ and ‘strong’ crossovers
 • Application #1: Anticipating MA crossovers
 • MACD crossover with Guppy ‘bowtie’
 • Application #2: Validating chart reversal patterns
 • ۱۲۳ bottom with MACD crossover
 • Application #3: Validating reversal candle patterns
 • MACD crossover with reversal candle (hammer)
 • Application #4: Confirming strategic support/resistance
 • MACD crossover confirming Trend Channel support/resistance
 • Application #5: Validating trendline breaks on price
 • MACD crossover with TDTL analysis – USD/CAD
 • Application #6: Confirming completion of prior price projections
 • MACD crossover confirmation example
 • Application #7: Corroborating readings on other indicators
 • MACD crossover corroboration example
 • Application #8: Drawing trendlines on MACD
 • MACD trendline break corroborating price trendline break
 • Module recap/conclusions
پیشنهاد میکنیم :  ترید لایو تبدیل برگشت ناقص به برگشت کامل(سیستم معاملاتی موفق)

Module III

 • What is a ‘counter-trend pullback’?
 • What MACD does in a pullback
 • What a counter-trend pullback looks like
 • Technique #1: Spotting pullbacks with multiple timeframe analysis
 • Daily and 180m chart example side-by-side
 • Technique #2: Spotting pullback with Moving Average analysis
 • Spotting pullbacks with two MACD settings
 • Example using two MACD panels to spot pullbacks
 • Trading the resolution of a pullback
 • Trading pullbacks with MACD continuation crossovers
 • Trading pullbacks with validated trendline breaks
 • Trading pullbacks with an EMA crossover on the same timeframe
 • Trading pullbacks with low level signal confluence
 • Module recap/conclusions

Module IV

 • What is divergence?
 • Step 1: Find ‘swing points’ on MACD and/or the histogram
 • Step 2: Draw trendlines on MACD
 • Ascending tops and bottoms on MACD
 • Step 3: Draw trendlines on price
 • Connecting swing points on MACD and price to signal divergences
 • Slant vs. peak-to-peak divergence
 • What is positive divergence?
 • Standard positive divergence
 • Inverted positive divergence
 • What is negative divergence?
 • Standard negative divergence
 • Inverted negative divergence
 • Why divergence sometimes doesn’t work
 • Entry strategies that can be used with divergence
 • Entry strategy #1: First higher/lower close beyond second swing point
 • Entry strategy #2: Flip of histogram to opposite side of the Waterline
 • Entry strategy #3: Trendline break on a lower timeframe
 • Entry strategy #4: Moving average crossover on a lower timeframe
 • Entry strategy #5: Signal confluence on a lower timeframe – part A (60m chart)
 • Entry strategy #5 (cont’d): Part B – ۱۵m chart
 • Module recap/conclusions

Module V

 • MACD Trend Cycle – introduction
 • Preface – sample chart setup
 • Event #1: MACD crosses the Trigger line
 • Chart example
 • Event #2: MACD attains Angle & Separation
 • Chart example
 • Event #3: MACD crosses the Waterline
 • Chart example
 • Drill-down to 180m chart to find the dip
 • Event #4: MACD clears the histogram
 • Chart example
 • Event #5: Histogram forms divergence to MACD
 • Chart example
 • Event #6: MACD crosses over in reverse direction
 • Chart example
 • Module recap/conclusions
پیشنهاد میکنیم :  ویژگی های بازار فارکس از کانال تحلیل تکنیکال فارسی

Module VI

 • What is MACD neutralization?
 • What MACD neutralization looks like – DOWN move on price (part 1)
 • What MACD neutralization looks like – DOWN move on price (part 2)
 • MACD neutralization after a down move
 • What MACD neutralization looks like – UP move on price (part 1)
 • What MACD neutralization looks like – UP move on price (part 2)
 • MACD neutralization after an up move
 • Trend continuations vs. reversals
 • Continuation/reversal patterns
 • Using trendline analysis with ABC patterns
 • ABC up with trendline break
 • Using other indicators with neutralization
 • RSI and SMI indicators with MACD neutralization
 • Using trend analysis (EMAs) with neutralization
 • Higher level trend analysis (EMAs)
 • The Leg 1/Leg 2 paradigm
 • Reading the Leg 1/Leg 2 paradigm with MACD
 • Module recap/conclusions

Module VII

 • Standard 123 bottom pattern
 • Sloppy 123 bottom pattern
 • Standard 123 top pattern
 • Sloppy 123 top pattern
 • Primary uses of MACD with 123 tops/bottoms
 • Standard 123 top: Identify #1 position with MACD crossovers
 • Standard 123 top: Identify #2 position with MACD crossovers
 • Standard 123 top: Identify #3 position with MACD crossovers
 • Trading strategy options: standard 123 top
 • Drilling down to scalp the action on 123 positions – ۳hr chart
 • Standard 123 bottom: Identify #3 position with histogram waves
 • Sloppy 123 bottom: Identify #3 position with MACD divergence
 • Module recap/conclusions

Module VIII

 • Top Down Example #1 – USD/CHF
  • Indicators used
  • Weekly chart
  • Daily chart
  • ۲۴۰m chart
  • ۱۲۰m chart
  • ۶۰m chart
  • ۱۵m chart
  • ۵m chart
  • Aftermath: 228 pips, 11.4 reward/risk ratio
 • Top Down Example #2 – EUR/JPY
  • Indicators used
  • COT chart and USD/JPY reference
  • Weekly chart
  • Daily chart
  • ۲۴۰m chart
  • ۱۲۰m chart
  • ۶۰m chart
  • ۱۵m chart
  • ۵m chart
  • Aftermath: 69 pips, 3.0 reward/risk ratio
 • Top Down Example #3 – USD/CAD
  • Indicators used
  • Weekly chart
  • Daily chart
  • ۲۴۰m chart
  • ۱۲۰m chart
  • ۶۰m chart
  • ۱۵m chart
  • ۵m chart
  • Aftermath: 148 pips, 9.9 reward/risk ratio
 • Module recap/conclusions
پیشنهاد میکنیم :  دانلود اندیکاتور Binary Options Profit

 Download From eco-lib.com:

لینک دانلود در کانال تلگرام سایت قرار داده شده است 

https://telegram.me/ecolib/3375

مطالب ویژه سایت و بروزترین دوره های آموزشی را در ایمیل خود داشته باشید

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: admin

3 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


محل تبلیغات

×

اطلاعیه:

Alarm

به وبسایت eco-lib.com  خوش آمدید

جامع ترین و بروزترین محصولات آموزشی فارکس و بورس :
مطالب بیشتر در این زمینه