1,908 بازدید

forex profit with macd full course forexmentor

forex profit with macd full course forexmentor

کورس forex profit with macd full course forexmentor

From : forexmentor.com/macd
            Frank Paul


You will learn :

 • How to identify MACD crossovers as reversal setup signals
 • How to distinguish between valid and ‘fakeout’ signals
 • How to use MACD crossovers to identify counter-trend setups and trade their resolution
 • How to use divergence signals on both MACD and its histogram to spot potential reversal setups
 • How to determine when and why divergence signals sometimes do not produce valid reversals
 • How to use the MACD Trend Cycle concept to monitor your open positions
 • How to work with MACD neutralization signals to confirmtrend continuation setups
 • How to use MACD crossovers to confirm chart reversal patterns
 • How to use MACD as a core component of Multiple Timeframe analysis

Profits with MACD Course Content :

Module I

 • Introduction
 • Why MACD?
 • Course format
 • Content overview
 • Key trading principles
 • Footnote – nomenclature

Module II

 • What is a MACD crossover? (Example 1 – bullish)
 • What is a MACD crossover? (Example 2 – bearish)
 • Three types of MACD crossover
 • ‘Weak’ and ‘strong’ crossovers
 • Application #1: Anticipating MA crossovers
 • MACD crossover with Guppy ‘bowtie’
 • Application #2: Validating chart reversal patterns
 • ۱۲۳ bottom with MACD crossover
 • Application #3: Validating reversal candle patterns
 • MACD crossover with reversal candle (hammer)
 • Application #4: Confirming strategic support/resistance
 • MACD crossover confirming Trend Channel support/resistance
 • Application #5: Validating trendline breaks on price
 • MACD crossover with TDTL analysis – USD/CAD
 • Application #6: Confirming completion of prior price projections
 • MACD crossover confirmation example
 • Application #7: Corroborating readings on other indicators
 • MACD crossover corroboration example
 • Application #8: Drawing trendlines on MACD
 • MACD trendline break corroborating price trendline break
 • Module recap/conclusions
پیشنهاد میکنیم :  ویدیوی آموزش مدیریت سرمایه در بازار فارکس از رضا خانتاراج

Module III

 • What is a ‘counter-trend pullback’?
 • What MACD does in a pullback
 • What a counter-trend pullback looks like
 • Technique #1: Spotting pullbacks with multiple timeframe analysis
 • Daily and 180m chart example side-by-side
 • Technique #2: Spotting pullback with Moving Average analysis
 • Spotting pullbacks with two MACD settings
 • Example using two MACD panels to spot pullbacks
 • Trading the resolution of a pullback
 • Trading pullbacks with MACD continuation crossovers
 • Trading pullbacks with validated trendline breaks
 • Trading pullbacks with an EMA crossover on the same timeframe
 • Trading pullbacks with low level signal confluence
 • Module recap/conclusions

Module IV

 • What is divergence?
 • Step 1: Find ‘swing points’ on MACD and/or the histogram
 • Step 2: Draw trendlines on MACD
 • Ascending tops and bottoms on MACD
 • Step 3: Draw trendlines on price
 • Connecting swing points on MACD and price to signal divergences
 • Slant vs. peak-to-peak divergence
 • What is positive divergence?
 • Standard positive divergence
 • Inverted positive divergence
 • What is negative divergence?
 • Standard negative divergence
 • Inverted negative divergence
 • Why divergence sometimes doesn’t work
 • Entry strategies that can be used with divergence
 • Entry strategy #1: First higher/lower close beyond second swing point
 • Entry strategy #2: Flip of histogram to opposite side of the Waterline
 • Entry strategy #3: Trendline break on a lower timeframe
 • Entry strategy #4: Moving average crossover on a lower timeframe
 • Entry strategy #5: Signal confluence on a lower timeframe – part A (60m chart)
 • Entry strategy #5 (cont’d): Part B – ۱۵m chart
 • Module recap/conclusions

Module V

 • MACD Trend Cycle – introduction
 • Preface – sample chart setup
 • Event #1: MACD crosses the Trigger line
 • Chart example
 • Event #2: MACD attains Angle & Separation
 • Chart example
 • Event #3: MACD crosses the Waterline
 • Chart example
 • Drill-down to 180m chart to find the dip
 • Event #4: MACD clears the histogram
 • Chart example
 • Event #5: Histogram forms divergence to MACD
 • Chart example
 • Event #6: MACD crosses over in reverse direction
 • Chart example
 • Module recap/conclusions
پیشنهاد میکنیم :  آشنایی با سایت تریدینگ ویو با سید رضا طیبی جزایری

Module VI

 • What is MACD neutralization?
 • What MACD neutralization looks like – DOWN move on price (part 1)
 • What MACD neutralization looks like – DOWN move on price (part 2)
 • MACD neutralization after a down move
 • What MACD neutralization looks like – UP move on price (part 1)
 • What MACD neutralization looks like – UP move on price (part 2)
 • MACD neutralization after an up move
 • Trend continuations vs. reversals
 • Continuation/reversal patterns
 • Using trendline analysis with ABC patterns
 • ABC up with trendline break
 • Using other indicators with neutralization
 • RSI and SMI indicators with MACD neutralization
 • Using trend analysis (EMAs) with neutralization
 • Higher level trend analysis (EMAs)
 • The Leg 1/Leg 2 paradigm
 • Reading the Leg 1/Leg 2 paradigm with MACD
 • Module recap/conclusions

Module VII

 • Standard 123 bottom pattern
 • Sloppy 123 bottom pattern
 • Standard 123 top pattern
 • Sloppy 123 top pattern
 • Primary uses of MACD with 123 tops/bottoms
 • Standard 123 top: Identify #1 position with MACD crossovers
 • Standard 123 top: Identify #2 position with MACD crossovers
 • Standard 123 top: Identify #3 position with MACD crossovers
 • Trading strategy options: standard 123 top
 • Drilling down to scalp the action on 123 positions – ۳hr chart
 • Standard 123 bottom: Identify #3 position with histogram waves
 • Sloppy 123 bottom: Identify #3 position with MACD divergence
 • Module recap/conclusions

Module VIII

 • Top Down Example #1 – USD/CHF
  • Indicators used
  • Weekly chart
  • Daily chart
  • ۲۴۰m chart
  • ۱۲۰m chart
  • ۶۰m chart
  • ۱۵m chart
  • ۵m chart
  • Aftermath: 228 pips, 11.4 reward/risk ratio
 • Top Down Example #2 – EUR/JPY
  • Indicators used
  • COT chart and USD/JPY reference
  • Weekly chart
  • Daily chart
  • ۲۴۰m chart
  • ۱۲۰m chart
  • ۶۰m chart
  • ۱۵m chart
  • ۵m chart
  • Aftermath: 69 pips, 3.0 reward/risk ratio
 • Top Down Example #3 – USD/CAD
  • Indicators used
  • Weekly chart
  • Daily chart
  • ۲۴۰m chart
  • ۱۲۰m chart
  • ۶۰m chart
  • ۱۵m chart
  • ۵m chart
  • Aftermath: 148 pips, 9.9 reward/risk ratio
 • Module recap/conclusions
پیشنهاد میکنیم :  مفهوم کلی تکنیکال یا تکنیکال چیست ؟ از سید رضا طیبی جزایری

 Download From eco-lib.com:

لینک دانلود در کانال تلگرام سایت قرار داده شده است 

https://telegram.me/ecolib/3375

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: admin

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معامله با کندل استیک جهت دانلود کلیک کنید
پرایس اکشن تیمون ویلر جهت دانلود کلیک کنید
تحلیل ذهنی مارک داگلاس جهت دانلود کلیک کنید.
تحلیل بازار فارکس جهت دانلود کلیک کنید.