بدبخت شدم تمام پولم را از دست دادم!

بدبخت شدم تمام پولم را از دست دادم!
Spread the love

بدبخت شدم تمام پولم را از دست دادم!

مجموعه آموزشهای سم سیدن

کورس روانشناسی معاملات از مارک داگلاس

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضی

بدبخت شدم تمام پولم را از دست دادم!: کتاب بدبخت شدم تمام پولم را از دست دادم نوشته راب بوکر (وبسایت راب بوکر) میباشد.

در این کتاب راب بوکر به دلایل عمده شکست معامله گران در بازارهای مالی پرداخته و آنها را انالیز کرده است

بدبخت شدم تمام پولم را از دست دادم!

 

این مقاله خلاصه ای از کتاب راب بوکر است که در ۱۳ صفحه توسط جناب حامد صمدی گردآوری شده است.

 

اگر مارجين کال شده باشيد، الان این سه احساس را دارید
– نگرانی از آینده
– تمایل به رها کردن فارکس
– وسوسه انتقام
اما:
– نگران نشوید
– رهایش نکنيد
– انتقام نگيرید

به شما کمک خواهم کرد تا بفهميد چرا اینطور شد و چگونه ميتوان جلوی تکرار آنراگرفت.

از دست دادن حساب بد است اما نه آنقدر که فکر ميکني د . لطفاً به تمایلا تتان گوش نکنيد و بيایيد مساله را بررسی کنيم.

از دست دادن پول ساده ترین (و سختترین) راه آموختن دیسيپلين در فارکس است:

همه ما – و همه تریدرهای موفقی که ميشناسم از این راه رفته اند. تریدرهای ناموفق کسانی هستند که بعد از این تجربه متوقف شده اند و به تمایلشان
برای رها کردن فارکس پاسخ مثبت داده اند.

پس اگر ميخواهيد جزو گروه اول باشيد، به خواندن ادامه دهيد و آنها را به کار ببندید:

بدبخت شدم تمام پولم را از دست دادم!

چرا اینطوری شد؟ :

دليل ١ روی یک یا چند ترید ریسک زیادی کردید

شما هم احتمالاً به همان دليلی که من ترید ميکنم، ترید را شروع کردید : کسب درآمد. هرچند این دليل بهترین دليل برای ورود به بازار ارز است اما اصلاً عاقلانه نيست که درآمد یکسالمان را روی یک ترید ریسک کنيم.

برای بيشتر ما پيش آمده که ۵٠ % یا بيشتر حسابمان را روی یکی دو ترید ریسک کنيم.

بيشتر ما روی حساب دمو چنين کرده ایم و بعد حس شکست ناپذیری به ما دست داده و با گفتن : ببين چيکار ميتونم بکن م ! ميتونم یک هفته ای پولم رو دو برابرکنم!

وارد حساب ریل شده ایم. این کار خطرناک است (البته شما الان اینرا ميدانيد!) راه حل : هرگز بيشتر از ١٠ % اکانتتان را روی یک ترید ریسک نکنيد . ترجيحاًکمتر.

این راه حل مدیریت سرمایه است . اگر پول زیادی قمار نکنی ممکن است بتوانی پول زیادی ببری…

استاپ لاستان مناسب نبود
استاپ لاستان مناسب نبود

چرا اینطوری شد؟ :

دليل ٢

استاپ لاستان مناسب نبود

 

قرار دادن استاپ لاس مثل بستن زیپ شلوار در صبح اس ت . لزومی ندارد اما اگر آنرا انجام ندهيد خيلی خيلی زود پشيمان ميشوید !

من گاهی برای ١٠ پيپ سود ١٠٠ پيپ استاپ ميگذارم .

اما چون اصل اول را رعایت ميکنم و سرمایه زیادی وارد کار نميکنم، مشکلی پيش نمی آید .

پیشنهاد میکنیم :  دلیل واقعی شکست معامله گران بازارهای مالی

نکته اینجاست که شما باید حتما استاپ لاس داشته باشيد که اگر بازار رفتار پيش بينی نشده ای داشت، بيچاره نشوید.

 

چرا اینطوری شد؟ : دليل ٣

احساساتی عمل کردید نه منطقی

گاهی ميشود که من و شما زنجيره ای از تریدهای خوب را انجام ميدهيم . آنوقتطوری ر اه ميرویم که انگار وارن بافت فارکسيم (اما نيستيم ).

مهمترین نکته ای که بایداینجا یادمان باشد اینست که : ما وارن بافت بازار نيستيم و هرچه بيشتر اینطور فکرکنيم، بيشتر مثل انرون بازار ميشویم (انرون بزرگترین ورشکستگی تاریخ آمریکاست ).

قبل از ترید مجدد، متواضع شوید.پيش از هر ترید زمان کافی برای تحليل بگذارید .

مطمئن باشيد که اگر به تحليلتان اطمينان خيلی خيلی بالایی دارید هرگز بيش از١٠ % اکانتتان را روی آن ریسک نکنيد و استاپ لاس هم فراموش نشود

 

چرا اینطوری شد؟ : دليل ۴

تازه حساب ریل باز کرده اید.

تازه حساب ریل باز کرده اید

اولين روزهای باز کردن حساب ریل فرصتی طلایی برای از دست دادن سرمایه اس ت !

همه ما در این اولين روزها ضرر داده ای م . من هفته اول تریدم ٧۵ % سرمایه ام را از دست دادم .

احساس ميکردم خرد شده ا م . داستان مثل شعبده بازیس ت : حساب ریل باز ميکنی و پولت را از دست ميدهی!

باید درک کنيد که مهم نيست چقدر خوب دمو کار کرده باشي د . به محض باز کردن حساب ریل، ترید احساساتی شروع ميشود .

در بيشتر اوقات ميترسيد که از استراتژی که روی دمو داشته اید استفاده کنيد. این ۵ کار ممکن است کمکتان کند:

١- حساب ریل بعدیتان را با مبلغی حداکثر ٢٠٠٠ دلار باز کنيد. به کم کردن احساساتتان کمک ميکند.

٢- اگر استراتژی یا سيستمی طراحی کردید که رو دمو جواب داده، استفاده اش کنيد.

٣- اگر سيستم ندارید با استفاده از دمو یکی طراحی کنيد و روی این حساب کوچک تستش کنيد.

۴- از ضرر دادن نترسيد. از تریدهای احمقانه بهراسيد.

۵- تحت هيچ شرایطی در زمانی که احساساتی هستيد ترید نکنيد.

 

چرا اینطوری شد؟ : دليل ۵

یک اتفاق عجيبی افتاد

بله این اتفاق کاملاً ممکن ه . بازار رفتاری رو ميکنه که اصلاً انتظارش نميره . مداخله ژاپن در معامله ین؟ در دنيای ایده آل نباید باشد

اما خوب اتفاق می افتد دیگر و ميتواند پوزیشن فروش ین شما را تحت تاثير بگذارد .

اینها اتفاقات غيرمترقبه هستند و البته کم اتفاق می افتند . وقتی چنين اتفاقی نقره داغتان کرد، فقط آرام بگيرید و از خودتان بپرسيد: آیا مقدار کمی از حسابتان را ریسک کرده اید؟

آیا استاپ لاس دارید؟ آیا احتمال دارد که ترید به نفعتان برگردد؟

 

چرا درست ميشود؟ : دليل ١

پیشنهاد میکنیم :  آموزش مدیریت ریسک و سرمایه - قسمت یازدهم

یاد ميگيرید که چرا ضرر دادید

اگر بيشتر از ١٠ % حسابتان را در یک ترید از دست دادید، جایی از کارتان ایراد دارد.سوتی داده اید ! عيب ندارد . فقط تکرارش نکنيد .

یک روز ترید نکنيد و به اینسوالات پاسخ دهيد:
١- چرا آن پوزیشن را گرفتيد؟
٢- چرا از آن پوزیشن خارج شدید؟
٣- چه کار دیگری باید ميکردید که نکردید؟

پوزیشن بد مثل کوبيدن چکش روی دست است و بررسی نکردن آن مثل دوباره کوبيدن همان چکش روی همان انگشت !

تریدرهایی را ميشناسم که یک اشتباه را سالها تکرار کرده اند و حسابهای زیادی را از دست داده اند و با یک هفته بررسی کارنامه گذشته شان سودده شده اند.

باید ترید های بدتان را بررسی کنيد و از آنها درس بگيرید . اگر اینکار را کردید سودخواهيد کرد

 

چرا درست ميشود؟ : دليل ٢

دليل گرفتن پوزیشنها را مکتوب کنيد

احساسات دليل ورودتان به پوزیشن بود؟ همه چيز را مکتوب کني د . اگر دیدید همه چيز درست است و همه دلایلتان منطقی بوده ، لابد به اندازه کافی در ترید نمانده اید .

اگر دیدید که دليل ضررتان را نميفهميد ا ز کسی که سابقه بيشتری از شما دارد (مثلاً من ) کمک بخواهيد . نمودارهایتان را به آنها نشان دهيد .

از آنها بپرسيد که چه کار دیگریميتوانستيد بکنيد.

باید بياموزید که روزنگار ترید داشته باشيد. هر روزنگاری شامل موارد زیر است:

١- زمان ورود و نوع ترید (خرید، فروش، جفت ارز، لات سایز)، استاپ و تارگت.

٢- چرا پوزیشن را گرفتيد. برای مثال :” ميانگين متحرک نمایی ۵ از ٣٠ عبور کرد”.
٣- زمان و قيمت خروج به همراه سود یا زیان.

 

چرا درست ميشود؟ : دليل ٣

دليل خروج از پوزیشنها را مکتوب کنيد.

بسياری از تریدرها که دليل ورود به ترید را مينویسند دليل خروج از آنرا نمينویسند  !

بهترین دليل برای بستن یک پوزیشن اینست که آن پوزیشن سودده است و شماميخواهيد سودتان را به حسابتان بریزید .

و بدترین دليل برای خروج از یک پوزیشن اینست که پوزیشن در خلاف تمایل شما حرکت کرده و شما نميدانيد چه باید کنيد.

باید برای پوزیشنهایی که بر خلاف پيش بينی شما حرکت ميکنند برنامه داشته باشيد.

پيش از انکه حرفه ای شوید و بخواهيد از راه ترید زندگی کنيد، یا حتی حساب بزرگی را بگردانيد، باید برای پو ز یشنهایی که در جهت ضرر شما پيش ميروند برنامه  داشته باشيد.

بعضی سوالاتی که باید بتوانيد جواب دهيد به این قرار است:

١- چقدر اجازه بدهم این ترید در ضرر پيش برود؟

گاهی تریدرها استاپ را بسيار دور یا بسيار نزدیک ميگذارند و از نتيجه ناخرسندند.

٢- از کجا بفهمم که گرفتن این پوزیشن کار درستی نبوده است؟

پیشنهاد میکنیم :  آیا بازار میخواهد از من انتقام بگیرد یا من از اون ؟

در این شرایط کافی نيست که بگویيم : “خوب ضرر ميکنم !”

اگر شما بر اساس سيگنال یک اسيلاتور یا اندیکاتور پوزیشن بگيرید آیا بر همان اساس هم پوزیشن را ميبندید؟

سيگنال خروج چه سيگنالی است؟

٣- در چه شرایطی استاپ و تارگتتان را تغيير ميدهيد؟

چرا درست ميشود؟ : دليل ۴

چه چيز تغيير کرده است؟

یکبار موهایم را اشتباه کوتاه کردم . آخر کار تقریباً مویی روی سرم نمانده بود . قسمخوردم نگذارم آن اشتباه تکرار شود .

در مورد آنچه در سيستمتان تغيير داده اید با دوستی صحبت کنيد یا لااقل آنرا مکتوب کنيد.

آیا باید بيخيال آن فرصت می شدید؟ یابيشتر صبر ميکردید؟ اندیکاتورها را دوباره چک ميکردید؟

به الگوهای شمعی توجه ميکردید؟ یا از یک حرفه ای کمک ميگرفتيد؟

زمانی که متوجه شدید چه چيزی باید تغيير کند، کسی را بيابيد که به شما کمک کندتا آن تغييرات را در آینده اعمال کنيد .

از دوست تریدرتان کمک بگيرید و با او همه چيز را چک کنيد .

هميشه اهدافتان را مشخص کنيد و کسی را بيابيد که در رسيدن به آن اهداف کمکتان کند .

ترید نياز به دیسيپلين دارد و با کار گروهی ميتوان دیسيپلين را بالا برد.

انتقام بگيرید.

حالا اهدافتان را در بازار فارکس مشخص کنيد .

تا آنجا که ميتوانيد ليستتان را کوتاه کنيد اما فراموش نکنيد که یکی از هدفهایتان حتماً “عدم تکرار اشتباهات گذشته “باشد.

بعد از مکتوب کردن ليستتان، استراتژی ترید مناسبی تهيه کنيد . یک استراتژیشامل قوا نين ورود، خروج، اندیکاتورهایی که باید بررسی شوند و حداکثر ضرر قابل قبول می باشد.

همچنين ثبت پوزیشنهای گرفته شده هم جزو استراتژی هستند.

حال زمان اجرای اهدافتان است . از ضرر کردن عصبانی شوید . من از ضرر کردن متنفرم.

بيشتر از هر چيزی از ضرر متنفر باشي د . هستيد؟ اگر هستيد، این عصبانيت را سمت وسو بدهيد و دیسيپلينتان را بالا ببرید .

با هدفمند کردن عصبانيتتان، اهداف جدیدی را در نظر بگيرید .

این عصابنيت را به سوی درست هدایت کنيد و خودتان را موظف کنيد
عادات تریدتان را درست کنيد تا سود کنيد .

از انتقام گرفتن نهراسيد . اما مانند فرماندهای مجرب در ميدان جنگ، برای انتقام برنامه داشته باشيد . شرایط را بسنجيد و آنگاه
حمله کنيد.

این حرف را من بارها زده امشما ميتوانيد به سود برسيد . حتی ميتوانيد با این سود خودتان و خانواده تان را اداره کنيد. و نيازی هم نيست که با پول زیاد شر وع کنيد .

ميتوانيد با چند صد دلار شروعکنيد و به تدریج آنرا افزایش دهيد . مهمترین سوال در فارکس این نيست که با چه مقدار پول شروع ميکنيد، بلکه چقدر خوب از آن مراقبت ميکنيد .

 این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش بورس و فارکس هومن مقراضي

کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج